สกต.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส เพชรบูรณ์ จำกัด

 

 

คำปฏิญาณตนของคณะกรรมการการดำเนินงาน

 

 

ข้าฯ ขอปฏิญาณตนต่อที่ประชุม และต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดังนี้


ข้อ 1. ข้าฯ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตทั้งต่อหน้า และลับหลัง


ข้อ 2. ข้าฯ จะไม่เบียนเบียนเอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของตนเอง


ข้อ 3. ข้าฯ จะรับผิดชอบในสิ่งที่ข้าฯ ได้ลงมติในที่ประชุม


ข้อ 4.ข้าฯ จะปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ด้วยความเต็มใจ และเที่ยงธรรม


ข้อ 5. ข้าฯ จะไม่ละเว้นต่อหน้าที่ หรือก้าวก่ายงานของฝ่ายจัดการ และจะไม่ร่วมมือกับฝ่ายจัดการเพื่อเบียดบังผลประโยชน์ในสหกรณ์


ข้อ 6. ข้าฯ จะยึดมั่นในอุดมการณ์สหกรณ์ และเป็นผู้นำที่ดีมีคุณธรรม


ข้อ 7.ข้าฯ จะถือว่าทุกข์ และปัญหาของสมาชิกสหกรณ์ คือทุกข์และปัญหาที่ข้าฯจะต้องช่วยกันแก้ไขโดยเร็ว


ข้อ 8. ข้าฯ ยินดีลาออกจากกรรมการ หากข้าฯ ทำงานผิดพลาดจนเกิดผลเสียหายต่อสหกรณ์


ข้อ 9. หาก ข้าฯ ถือปฏิบัติตามคำปฏิญาณนี้ ขอให้ข้าฯ เจริญรุ่งเรือง และมีความสุข แต่หาก ข้าฯ จงใจฝ่าฝืน ขอให้ข้าฯ ได้รับโทษและมีอันเป็นไปภายใน 3 วัน และมีความทุกข์ตลอกไป

 
Online:  2
Visits:  38,437
Today:  8
PageView/Month:  554