สกต.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส เพชรบูรณ์ จำกัด

 


   สารบัญสหกรณ์

   ขวัญใจเขาค้อ

   สินค้า

   ข่าวประชาสัมพันธ์

   โครงสร้างสหกรณ์

  อาเซียนเรียนรู้

  คำปฏิญาณตนคณะกรรมการ

  เจ้าหน้าที่

Module Configuration Error.

 
 
 
Google


 

 

สกต เพชรบูรณ์ จำกัด

ที่ตั้ง 330 หมู่ 1 ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210  โทร  056029831-32  E-mail : amc.ofbaac@hotmail.com

 

 

วิสัยทัศน์

เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง  มีการบริหารจัดการที่ดี  มุ่งยกระดับของสมาชิก

พันธกิจ

1.มีการบริหารจัดการที่ดี  และโปร่งใส ตามหลักสหกรณ์

2.สนับสนุนการเรียนรู้  สร้างระบบเครือข่ายให้เข้มแข็ง  เพื่อพัฒนามุ่งยกระดับ  คุณภาพของสมาชิก

3.จัดหาปัจจัยการผลิต  ที่สมาชิกต้องการ  มีคุณภาพมาตราฐาน  และราคาไม่สูงกว่าตลาด

4.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่า เพิ่มผลิตผลการเกษตรของสมาชิก

5.จัดหาแหล่งเงินทุน  ที่มีประสิทธิภาพ  เพียงพอและเหมาะสม

 


 

 

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เพชรบูรณ์ จำกัด

 

จำหน่ายสินค้าดี มีคุณภาพ ราคาไม่แพง 

เลือกสรรสินค้าที่ดีที่สุดให้สมาชิก ... 

บริการด้วยความเต็มใจ....และรอยยิ้ม ;)

          ขอบคุณสมาชิกที่ไว้ใจเรา..

          

 

 

ธุรกิจของ สกต.เพชรบูรณ์

- ธุรกิจจัดหา

- ธุรกิจรวบรวม

- ธุรกิจบริการ

 

 


 

ประเภทสินค้า สกต.เพชรบูรณ์

- ปุ๋ย

- พันธุ์พืช

- ยาปราบ

- ชุดน้ำยาเอนกประสงค์

- สินค้าอุปโภค - บริโภค

  

 


 


        

ติดต่อ สกต.เพชรบูรณ์  056-029832  ,  056-029831 Fax     E-mail  amc.ofbaac@hotmail.com

 


 
Online:  1
Visits:  38,447
Today:  18
PageView/Month:  564